גרפיטי באך – אירוע מולטימדיה

אירוע מולטי מדיה, תיאטרון התיבה, יפו תל אביב, 2013

אירוע מולטימדיה, תיאטרון התיבה, יפו תל אביב, 2013

https://www.youtube.com/watch?v=EAyeUVpzee4