עוד זה מדבר וזה בא

עוד זה מדבר וזה בא

וידאו ארט"עוד זה מדבר וזה בא" נאמר במקור על השליחים המבשרים בשורות לאיוב ,איוב א, טז'. ביצירה נמשלת נקודת המגוז [ע"פ שיטת הפרספקטיבה המדעית בציור] לנקודת התבוננות עצמית של אדם על התנהלותו בעולם מול ואל האירועים השונים הבאים עליו.
הוצג בגלריה " חללית" באירוע " נשיקה ראשונה" 2012