חללים פנימיים בין הספרים. תערוכה בספריה.

חללים פנימיים בין הספרים. מבט כללי.קח דף נייר
הבט בו
איזו צורה לו?
צורת מלבן
קח דף נייר
קרא אותו
איזו צורה לו?
צורת קופסא

"חללים פנימיים בין הספרים" הינה תערוכה שונה מהרגיל. בניגוד לציור הנתלה על קירות, בתערוכה הזאת הציור מוחדר אל בין הספרים. על הצופה להיתקל בו, לחפש אחריו, לשלוף אותו ולאחוז אותו בידיו. למידע נוסף על הסדרה חללים פנימיים.

"חללים פנימיים" בין הספרים.

תערוכה בספריית בית השחמט.תל-אביב. 2008. רפרודוקציות מודבקות על דיקט ומוצבות על מדפי הספרייה, בין הספרים.

שני צדדיו של ציור מחללים פנימיים. ציור על גבי ופסא פרושהעל הצופה לשלוף את הציור מהמדףחללים פנימיים בין הספרים.טקסט על גבי קופסת קורנפלקס לצד טקסט ספרותיחללים פנימיים בין הספרים.