חמניותחרציות שנקטפו, צוירו והוחזרו לטבע.

"לשתול" חרציות בשדה

ציורי חרציות, שמן על דיקט, 60X60 ס"מ, שהוצבו בשדה חרציות יבש. קיץ 2007.

ממנטו מורימשל החגב והענביםפרח אלמונימחווה לואן גוך