Art in Public

פעילות במרחב הציבורי: עבודות מחלל גלריה קירות לבנים ושקט לאולם מופעים שקט בזמן ההופעה לגן השעשועים הבה נשתעשע ולרחוב לעולם לא שקט בתערוכות פרפר, ליום בערך.

חמניותחרציות שנקטפו, צוירו והוחזרו לטבע.

"לשתול" חרציות בשדה

ציורי חרציות, שמן על דיקט, 60X60 ס"מ, שהוצבו בשדה חרציות יבש. קיץ 2007.

ממנטו מורימשל החגב והענביםפרח אלמונימחווה לואן גוך

קישור קבוע לדף "לשתול" חרציות בשדה

 

The university street, Rekanati cornerבתחילה היתה תצוגה בגלריה,
אחר כך בחלל גלריה של אולם הופעות, אחר כך על הבמה עצמה בליווי שחקנית, ועכשיו אני מוצאת עצמי גולשת לרחוב, מחפשת מרחב צפייה של אורח מזדמן,יוצרת מפגש אמנות
בתערוכת פרפר (ליום בערך).

מלאכים ברחוב

צילומי זירוקס,גודל A3 ,ניתלו על לוחות מודעות לאורך רחובות שונים.

The university street 61The university street 39The university street, Einstein north cornerThe university street, Namir road cornerThe university street, Einstein south

קישור קבוע לדף מלאכים ברחוב

 

← הדף הקודם