תלויפרחים נוצריים, לא מכאן, שנקנו בחנות הסמוכה נתלו על קרשי בניין מקומי. שושן צחור שאיבד כל איקונוגרפיה דתית כמו הודבק לדיקט ישראלי .היופי הזה שאונס עצמו עלינו ואנו נכנעים לו בתשוקה. חיים בשמש ישראלית עם עיינים חולמות לרווחה.

תלוי

צבעי שמן על קרשים שונים. שנת 2000

עטופיםחמניות על קרשגרברותקוץנתלה