חללים פנימיים 2בקיץ העברנו את הילדים חדר.

הממד שימש לי סטודיו הפך לחדר שלהם.

כשנהיה שקט

לקחתי את אחת הקופסאות ששימשו אותנו בהעברה

פרשתי אותה וציירתי את החלל החדש שנוצר

ציירתי אותו שוב

ושוב.

במשך הזמן קווי הקיפול של הקופסא חפפו את קווי המתאר של הקירות

למדתי לזהות איזו קופסא תתאים לחללים השונים בבית.

חפצים כמעט וללא הופיעו בבתי הקופסא שלי,כך שלמעשה לא ארזתי דבר מלבד קירות..

הקופסאות מזכירות לי רחם.

חללים פנימיים

קבוצת ציורי שמן על גבי קופסאות פרושות. קפסאות קטנות כגון: קופסת תה, כדורים וכיוב'. 2001

חלל פנימי,כפסחללים פנימייםחללים פנימיים 9חללים פנימיים 14חללים פנימיים, רמברנדט

חללים פנימיים בין הספרים. תערוכה בספריה.